Řopíky

Řopíky se lidově říká objektům lehkého opevnění vz. 37, kterými je pohraničí bohatě protkáno. Několik z nich najdete také na území Hynčic v areálu Kraličák. Místní spolek Staroměstští patrioti přetvořili dva řopíky, které jsou zpřístupnění veřejnosti. Otevřené pro návštěvníky jsou od června vždy o víkendech a o prázdninách každý den. Znamením, že jsou řopíky otevřeny je vztyčená česká vlajka v blízkosti řopíku.


Obnovéné řopík leží na trase naší stezky, která návštěvníky provádí vojenským opevněním, které se nachází v našem areálu. Trasa mezi dvěma dobově obnovenými řopíky vede po zelené turistické značce. Každý z řopíků návštěvníky přenese do jiného období a to nejen dobovým vybavení, ale také výkladem průvodce. První z nich A-180 Z představuje poválečného období, kdy opevnění začala využívat Československá lidová armáda. A druhý objekt E-Z nabídne historii předmnichovské republiky, kdy ho využívala Československá armáda a v roce 1938 ho obsadila a plně vyzbrojila.